banner-topbanner-topbanner-topbanner-topbanner-top
Sunpo Contact

08. 3984 3985

098 453 2255

TIN MÔI TRƯỜNG

world_environment_day_3.jpg

Ngày môi trường thế giới 05-6

16:59 | 07/06/2011

Ngày Môi trường Thế giới (World Environment Day - viết tắt : WED) được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định chọn ngày 05 tháng 6 từ năm 1972 và giao cho Chương trình Môi trường (UNEP) của Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Nairobi, Kenya tổ chức kỷ niệm sự kiện này.Sunpo Solar