Công ty Cổ Phần Đầu Tư SUN PO

D.I.Y

Chúng tôi hỗ trợ

Hãy nhận hỗ trợ kỹ thuật miễn phí để hệ thống của bạn đạt tối ưu trong suốt quá trình lắp đặt và cả vòng đời sản phẩm,

Hãy tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi, vì:

  • Tài nguyên & kinh nghiệm quốc tế từ 1962 bởi Chromagen - Israel cung cấp và tại Việt Nam từ 2005.
  • Chúng tôi ở lâu & chuyên tâm trong lĩnh vực năng lượng mặt trời.
  • Tài nguyên trong website này cũng đủ giúp bạn mọi thứ cần để lắp đặt một hệ thống năng lượng mặt trời dân dụng hay công nghiệp.
  • Chúng tôi liên tục lưu lại kinh nghiệm thực tế và tích lũy tài nguyên từ các nguồn chuyên nghiệp trên internet.

Chúng tôi hỗ trợ bạn từ đầu cho đến nghiệm thu:

  • Bắt đầu với những nội dung cần khảo sát,
  • Đến lưu ý quan trọng về độ nghiêng & hướng tiếp nắng,
  • Kế tiếp là gia cố mặt bằng lắp đặt trên mọi địa hình,
  • Lắp đặt từng thành phần của hệ thống,
  • Kết nối chúng lại với nhau,
  • Kiểm tra hoạt động & nghiệm thu,

Hầu hết là từ nguồn tài nguyên tích lũy lâu năm, chỉ cần gia thêm linh động theo thực tế.

Bài viết liên quan