Công ty Cổ Phần Đầu Tư SUN PO

Hình một số dự án

 

Tính đến cuối năm 2019, Sunpo đã thực hiện được gần 19.000 công trình. Trong đó có gần 500 công trình là khách sạn, trường học, bệnh viện, bếp ăn công nghiệp. Rất nhiều công trình không được lưu hình, chỉ một số ít hình được chụp khi lắp đặt như sau:

HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG CÔNG NGHIỆP CAO CẤP

HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG CÔNG NGHIỆP KINH TẾ

MÁY NƯỚC NÓNG DÂN DỤNG CAO CẤP:

MÁY NƯỚC NÓNG DÂN DỤNG KINH TẾ