Công ty Cổ Phần Đầu Tư SUN PO

Lịch Sử Hình Thành

Sunpo có mặt tại Việt Nam từ 2005, được cấp bằng độc quyền thương hiệu số 4-0114515-000 ngày 23/5/2006.

Qua quá trình phát triển và trở thành Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sunpo với 2 thương hiệu về năng lượng mặt trời:

  • SUNPO (dòng kinh tế ECO) 
  • CHROMAGEN (dòng cao cấp Excel).

 

Chromagen Ltd.,

Kibbutz Sha'ar Ha'amakim, 36588, Israel

www.chromagen.com

Sunpo Corporation.

60 Hillwater Promenade Bennett Springs, Western, 6063 Australia./p>

www.sunpo-solar.com

Logo Sunpo Tại Vietbuil Từ 2005-2009

Logo Sunpo Tại Vietbuil Từ 2010

SUNPO KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VỚI ECC THÁNG 8/2008

Sản phẩm trưng bày tại TTTK Năng Lượng TP.HCM 8/2008

 

Họp báo chương trình Tiết Kiệm Năng Lượng tại TP.HCM 2008

 

Hội nghị doanh nhân TP.HCM 2010