Công ty Cổ Phần Đầu Tư SUN PO

Nhận diện thương hiệu Sunpo

Logo Green Dùng Trên Nền Trắng/Xám Logo Orange Dùng Trên Nền Green

 

Bảng hiệu đại lý:

Tính đến cuối 2015 Sunpo có hơn 200 đại lý bán lẻ, mẫu bảng hiệu tại đại lý như sau:

 

Bảng Ngoài Trời Bảng Hiệu Trong Nhà