Công ty Cổ Phần Đầu Tư SUN PO

Tổng Quan Về SunPo

SUNPO VIET NAM

 • CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

  CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM

  Luôn hướng tới sản phẩm thân thiện môi trường, có chất lượng cao nhất với giá hợp lý.

 • SỨ MỆNH

  SỨ MỆNH

  Cung cấp giải pháp tối ưu về ứng dụng năng lượng mặt trời để góp phần bảo vệ môi trường & tiết kiệm chi phí sử dụng năng lượng

 • TẦM NHÌN

  TẦM NHÌN

  Luôn tập trung phát triển các giải pháp ứng dụng năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 

SUNPO GẮN KẾT VỚI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI:

 

Sunpo xây dựng nền tảng phát triển năng lượng mặt trời lâu dài và luôn tin rằng:

 • Năng lượng mặt trời là ngành có Trách nhiệm xã hội  – Tiềm năng  – Bền vững nhất.
 • Là nguồn năng lượng sạch, tái tạo, hiệu quả nhất mà Tạo Hóa ban tặng cho nhân loại.
 • Hầu hết các gia đình, khách sạn, nhà máy sẽ sử dụng sản phẩm năng lượng mặt trời. Đó là xu hướng không thể cưỡng lại được.

 

VĂN HÓA LÀM VIỆC

Mọi thành viên Sunpo cần làm việc trên nền tảng của 3 giá trị cốt lõi sau:

 

1. Làm việc có trách nhiệm: 

 

VỚI CÔNG TY:

 • Xây dựng & phát triển công ty bằng tình yêu & lòng tự hào.
 • Làm việc với mọi khách hàng & đồng nghiệp trong công ty cách minh bạch trong tinh thần tích cực.
 • Hoàn thành việc của mình kịp lúc với chất lượng tốt nhất trước khi chuyển giao cho người khác.
 • Hành động với sự chánh trực cao nhất, chống lại những tham lợi cá nhân & lợi ích nhóm gây ảnh hưởng xấu cho tập thể. 

VỚI KHÁCH HÀNG:

 • Hướng về lợi ích lâu dài của khách hàng để tạo ra giải pháp tối ưu & bền vững.
 • Luôn đáng tin cậy, giúp khách ra quyết định chọn giải pháp phù hợp & đáng giá trị nhất.
 • Nhận thức rõ sự hài lòng của khách hàng là thước đo sự phát triển của chính mình về nhân cách & sự nghiệp. 

VỚI XÃ HỘI:

 • Làm việc vì điều tốt đẹp hơn, chủ động đối xử tốt với mọi người.
 • Xây dựng một tinh thần làm việc tích cực & hữu ích thiết thực cho cộng đồng.

 

2. Suy nghĩ sáng tạo & Hành động kiên trì:

 • Luôn đổi mới tư duy để vượt qua thách thức & đón bắt cơ hội.
 • Liên tục học hỏi & cải tiến phương cách làm việc để tối đa hiệu quả.
 • Kiên trì hành động để hoàn thành kế hoạch một cách xuất sắc.

 

3. Phát huy ân tứ mỗi người:

 • Sunpo là môi trường tốt để cùng nhau mở & khám phá ân tứ trong mỗi người.
 • Tôn trọng sự khác biệt của nhau & giúp nhau phát triển như các chi thể trong cùng một thân.
 • Sunpo tin rằng mọi người đều xứng đáng là kiệt tác của Tạo Hóa nếu có niềm tin & hành động đúng.

 

CHUYÊN GIA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

CHUYÊN GIA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Chiến lược sản phẩm - Giá trị cốt lõi - Đội ngủ nhân sự đều luôn tập trung để cung cấp giải pháp năng lượng mặt trời toàn diện & xuất sắc nhất.